ನೀವು ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಾಂಡಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣವು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖೈಬರ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಾಂಡಾದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ತಾಂಡಾದ ಮೇಲಿನ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಂಡಾ ಗಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಸ್ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ ತಾಂಡಾ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3.400 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಲ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂಜಾರರು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ "ತಾಂಡಾ" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, (ಗ್ರಾಮ). ನೀವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಪರ್ವತ ತಾಂಡಾ ಅಲ್ಗಡೆ ಘರ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾಬೂಲ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ, ಕಂದಹಾರ್ ನಗರದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ತಾಂಡಾ ಘರ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ.